Regler och Villkor

Sekretesspolicy

Identifikation av den part som ansvarar för filen

ÄGAREN AV WEBBPLATSEN, under förutsättning av CIF A29127636, informerar användare och kunder till sin Webbplats om existensen av en automatiserad fil av personuppgifter kallas KUNDER DBF, korrekt inskrivna före den spanska Byrån för dataskydd, där det samlas in och lagras personuppgifter som användaren och kunden kommer att kommunicera för att hantera din begäran.


Uppdatera politik

ÄGAREN AV WEBBPLATSEN förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande integritetspolicyn när det är nödvändigt att anpassa den till någon ändrad lagstiftning, regelverk, rättsliga, administrativa, eller med syfte att anpassa denna politik de instruktioner som dikteras av den spanska dataskyddsmyndigheten, eller något legitimt ändamål för eventuella ändringar av denna politik, trots ovanstående, kommer det att offentliggöras och meddelas på Webbplatsen för ÄGAREN AV WEBBPLATSEN.

För alla de föregående, är ÄGAREN AV WEBBPLATSEN rekommenderar användare för att läsa dessa riktlinjer vid regelbundna intervall, för att kunna veta de ändringar som ska göras av dem.


Syftet med fil

ÄGAREN AV WEBBPLATSEN begär inte i sin Web-sida, uppgifter om internet-användare som besöker det, med undantag av data enbart identifiera, därför kommunikationen av personuppgifter som användaren till ÄGAREN AV webbplatsen genom användning av din Webbsida kan endast förstås att ta plats när de frivilligt använda kontaktformuläret för att komma i kontakt med ÄGAREN AV WEBBPLATSEN, med tanke på att det i dessa fall behandling av personuppgifter är oundviklig och implicit till system för kommunikation. För dessa fall och den som beskrivs i följande stycke, enheten informerar kunden om att behandlingen av uppgifterna sker med följande syften: för att Utföra alla formaliteter som är relaterade till budgetering, entreprenadföretag och tillhandahållande av tjänster för ÄGAREN AV WEBBPLATSEN, företaget som han tillhör, eller i ditt fall den part, som begär det. Samt att närvara och svara på meddelanden som mottagits och de kommersiella prospektering för att hålla sig informerade användare av något av våra erbjudanden.


Samtycke

Det har rapporterats att när användaren inte har kommersiella relationer med ÄGARE AV NÄTET, och att du skickar ett mail eller ett meddelande till ÄGAREN AV området, vilket tyder på övriga personuppgifter, kommer användaren att ge sitt samtycke gratis, entydiga, särskilda, informerade och snabb behandling av dina personuppgifter genom att ÄGAREN AV WEBBPLATSEN, med de ändamål som fastställts tidigare, liksom att delta i sin kommunikation eller att skicka dokumentation.

Att samma effekt, ÄGARE AV WEBBPLATSEN informerar om att, om klienten skickar ett e-postmeddelande eller lämnas till ÄGARE AV WEBBPLATSEN dina personuppgifter med anledning av den position som ligger inom ett företag, oavsett om det är som administratör, förvaltare, ombud och/eller andra avgifter som kontaktperson i företaget, det kommer förstås att en sådan kommunikation medför sitt samtycke gratis, entydiga, särskilda, informerade och snabb behandling av dina personuppgifter genom att ÄGAREN AV WEBBPLATSEN, med de syften som anges ovan.


Syftet med data

Identifiering av mottagare med respekt som ÄGARE AV NÄTET har förutspått prestation av överlåtelser eller tillgång till data för tredje part. ÄGAREN AV WEBBPLATSEN som endast har tillhandahållit för att fullgöra återförsäkring eller datakommunikation som med anledning av artikel 11.2.c. av den Organiska Lagen 15/99 av skydd av personuppgifter (nedan LOPD) måste göra för att uppfylla sina skyldigheter med Offentliga Myndigheter, Organ eller personer som är direkt relaterade till ÄGAREN AV WEBBPLATSEN, i de fall där så krävs i enlighet med gällande Lagstiftning i varje ämne och i varje ögonblick. Även ÄGAREN AV webbplatsen placerar på användarens kunskap, att någon annan överföring av uppgifter måste göras, kommer att läggas i din kunskap som tillhandahålls av LOPD, som informerar dig om läge för snabb, exakt och entydigt mottagare av information, det syfte som är tilldelade uppgifter, och arten av de uppgifter som överförs, eller i ditt fall, när de (data protection act) som ligger, som tidigare, vi kräver att den otvetydiga samtycke är särskild och informerad för användaren.

Men ÄGAREN AV WEBBPLATSEN informerar användaren och kunden, all behandling av personuppgifter som omfattas av den aktuella lagstiftningen i Spanien om skydd av personuppgifter som inrättades genom data protection act och dess kompletterande föreskrifter och utveckling. I denna mening, ÄGAREN AV WEBBPLATSEN är endast ansvarig och garanterar sekretessen för personuppgifter som uppmanar användaren via webbsidan.


Kvaliteten på de uppgifter som

ÄGAREN AV webbplatsen varnar användaren, att om inte förekomsten av en juridiskt sett representation, inga användare kan använda en annan persons identitet och kommunicera sina personliga uppgifter, så att användaren måste komma ihåg att du bara kan innehålla personuppgifter som motsvarar dess egen identitet och som är adekvata, relevanta, aktuella, korrekta och sanna. Till sådana effekter, användaren kommer att vara ensam ansvarig för eventuella skador, direkta och/eller indirekta skador som åsamkas tredje part eller till ÄGAREN AV WEBBPLATSEN, för användning av personlig data av en annan person, eller deras egen personliga uppgifter när de är falsk, felaktig, inte aktuell, är otillräcklig eller irrelevant. På samma sätt måste den användare som använder de personuppgifter för en tredje part som är ansvarig för att denna skyldighet för information som fastställs i artikel 5.4 i LOPD, för när personuppgifter har inte erhållits från berörd part och/eller konsekvenserna av att inte ha informerat honom om.


Utövandet av rätten till Tillgång, Rättelse, Annullering och Opposition av data

ÄGAREN AV WEBBPLATSEN informerar användaren om möjligheten av att utöva din rätt till tillgång, rättelse, annullering och opposition genom att skriftlig begäran ställd till ÄGAREN AV NÄTET på följande adress: Avda Comandante García Morato 48, 29004 Málaga, Spanien, eller via följande e-post: info@autoslido.es


Uso de formularios para la recogida de datos personales

En los formularios de contacto existentes en la web, donde se recogen datos de carácter personal, el usuario deberá consentir de manera expresa y con carácter previo al envío de los mismos, la aceptación y conocimiento de la política de privacidad mediante la cumplimentación del check “he leído y acepto la política de privacidad”, y a cuyo contenido podrá tener acceso mediante el enlace adjunto que le remitirá el presente aviso legal. Si el campo check no fuere marcado por el usuario, no se realizará el envío de los datos contenidos en dichos formularios.


Skyddsåtgärder vidtas med avseende på behandling av personuppgifter

ÄGAREN AV WEBBPLATSEN, informerar användaren om att, i enlighet med bestämmelserna i LOPD-och säkerhetsåtgärder Förordningar har antagits åtgärder av teknisk och organisatorisk natur som är nödvändiga för att garantera säkerheten för personuppgifter och undvika ändringar, förlust, behandling eller icke auktoriserad tillgång, med tanke på den teknik som finns, vilken typ av data som lagras och de risker de är exponerade för. Även ÄGAREN AV WEBBPLATSEN garanterar användaren av av tystnadsplikt angående de personuppgifter om användare och plikt att skydda dem.


Policy för cookies

Detta "webbplats", använder analytics-cookies med karaktär estádistico och andra undantagna enligt lag, för mer information, se avsnittet om Policy för cookies.


Allmänna villkor för Avtal om Leasing av Fordon


Hyran priser inkluderar:

Priser Standard (Flygplats)

 • Bränsle politik är Full-Tom.
 • Skador försäkring till all risk med befrielse från skatt, försäkring av förare och passagerare i fordonet.
 • Avbeställningar och ändringar av din bokning utan kostnad.
 • Bilen kommer att levereras med en full tank och du kan lämna tillbaka den tom. Observera att i detta fall du måste betala i förskott för den serviceavgifter.
 • Vägassistans med extra kostnad.
 • Avbeställningar och ändringar av din bokning utan extra kostnad.
 • Obegränsad körsträcka.
 • IVA ingår i priset.

Ränta Plus (Flygplats)

 • Bränsle politik för full-full. Fordonet kommer regeln att vara helt och hållet och måste returnera den fullständiga.
 • Skador försäkring till all risk med befrielse från skatt, försäkring av förare och passagerare i fordonet.
 • Avbokningar och ändringar utan kostnad.
 • Obegränsad körsträcka.
 • Vägassistans utan kostnad.
 • Fordonet skall återlämnas med samma nivå av bränsle som levereras. Jag brukar ge bilen full av bränsle och måste returnera den fullständiga, men återgår bilen full, de skall betala för den mängd bränsle som saknas, utöver beloppet för tjänsten rapport.
 • IVA ingår.

Ränta Premium (Flygplats)

 • Bränsle politik för full-full. Fordonet kommer regeln att vara helt och hållet och måste returnera den fullständiga.
 • Skador försäkring att alla risker utan Franchise, försäkring av bilen och stöld försäkring för fordonet, så att stöld försäkring är tillämpliga, det kommer att bli nödvändigt för oss att lämna över nycklarna till fordonet tas bort, liksom att ha formaliserade en stöldanmälan hos polisen närmaste station.
 • Vägassistans gratis.
 • Avbokningar och ändringar utan kostnad.
 • Obegränsad körsträcka.
 • IVA ingår.

Ränta Premium (Tågstationen och Hamnen)

På tågstationen och Hamnen, det är bara det Överkurs, och innehåller följande service:

 • Leverans och hämtning på hotell och lägenheter kostnadsfritt för centrum av Málaga. Tjänst som är föremål för tillgänglighet och trafik i de lokala festligheterna. Kontakta.
Viktigt

Ränta STANDARD Y PLUS har franchise av skadestånd.
Ränta PREMIUM är den enda utan ersättning av skador.

Ränta Cykel

 • Begränsad körsträcka: 300 km ingår per dag uthyrning
 • Vägassistans ingår.
 • Tredje-parts försäkring och ockupanter inklusive.
 • Första hjälm ingår i hyran.
 • Avbokningar och ändringar gratis.
 • Bränsle politik är full/full.
 • Upp till 3 timmars gratis i utbyte utan extra kostnad.
 • I.V.A. ingår.

Bilar Lido förbehåller sig rätten att debitera (förauktorisera) storleken på självrisken på kundens kreditkort till slutet av hyra, och även under 15 dagar efter återlämnande av fordon.

De fordon som hör till grupp A, B, C och C1 är föremål för en franchise 1.750€.
De fordon som tillhör de grupper C2, C3, C4, D, D1, D2, D3 och D4 är föremål för en franchise 2.000€.
De fordon som tillhör de grupper F, F1, F2, F3, F4, G, G1, G2, G3, G4 Och H är föremål för en franchise 2.700€.
De fordon som hör till de grupper som H1, H2, H3, H4, K, K1 Och L är föremål för en självrisk på 3 000 euro. Observera att för de grupper som avses i detta moment är det inte möjligt att ta bort från form integrerar franchise vara nödvändigt att lämna belopp av 1 200 euro för att täcka eventuella skador eller fel som orsakats i samma.

I händelse av att inte ta försäkring som erbjuds av Bil Lido kommer att bli nödvändigt att betala de skador som orsakas av att fordonet under hyrestiden, i enlighet med följande tabell, med beaktande av att värdena är ungefärliga, och bestämma ett minimum. Bilar Lido förbehåller sig rätten att blockera beloppet av den ersättning under en period av 15 dagar på sig att begära en budget till en auktoriserad verkstad för att reparera de skador som uppstått under hyrestiden, om samma sak skulle inte vara noterade tydligt i enlighet med följande tabell.

Nedan är kostnaden för bärgningstjänst för att avgiften ingår inte:

Crane Service 0 - 25 km 25 - 50 km 50 - 100 km 100 < mer
Kostnad 89 € 119 € 189 € 45 € + 1,45 €/km

Kostnaden för bränsle enligt den grupp av fordon som valts kommer att vara en som följer:

Grupper Minsta Högst
A - B - C - C1 - C2 - D - F - F1 55 € 90 €
G - G1 - H - H1- H2 85 € 125 €
K - K1 - L 98 € 165 €

Villkor för Tariffer Standard Plus Premium
obegränsad körsträcka
Säker för passagerare i fordonet
Buss
Upp till 3 timmars gratis i utbyte
Ingen avgift för betalning med kreditkort
Reglerna för avbokning och Ändringar är Gratis
IVA Ingår
Vägassistans ingår 24/7
Första extra Föraren utan kostnad
Förvaltning serviceavgift ingår
Bränsle politik är full/Full
Anti-stöld skydd
Snabb återbetalning garanti
Allriskförsäkring UTAN självrisk
Ersättning fordon kostnadsfritt

Introduktion

 • Föremålet för kontraktet
 • Användning av fordonet
 • Obehörig användning av fordonet
 • Körkort
 • Insättning som en garanti
 • Varaktighet och återlämning av fordonet
 • Förlängning av kontraktet
 • Hittade objekt
 • Robos y perdidas
 • I händelse av haveri eller olycka utanför hyrestiden
 • Avgifter i hyran
 • Solidariskt ansvar
 • Bränsle
 • Säker
 • Olyckor
 • Online Köp processen
 • Politik betalningssätt
 • Skatter
 • Avbokningsregler
 • Kundservice och fordringar
 • Ansvaret för hyresvärden
 • Lagring enhet obligatoriska, godkända för barn
 • Databehandling av personuppgifter
 • Tillämplig lag och jurisdiktion

De nuvarande ALLMÄNNA UPPHANDLANDE VILLKOR FÖR UTHYRNING AV FORDON (nedan, "Allmänna Villkor") reglerar avtalsförhållandet mellan Autos Lido, S.A. (nedan, "Hyresvärden") och kunden-betalaren (nedan, "Hyresgästen"), på grund av vilka det första ger den andra användningen av ett fordon (nedan, "Fordon") med begreppet, pris och övriga villkor som kan fastställas av parterna i hyreskontraktet (nedan, "Avtal"), som kommer att göras och undertecknas av båda parter.

Det åligger Hyresgästen att bära med sig i fordonet detta avtal på alla gånger i Fordonet.


1. Föremålet för Kontraktet

Är uthyrning utan förare av Fordon som beskrivs i de särskilda villkoren i Avtalet för privata transporter av passagerare och deras bagage, i enlighet med alla bestämmelser och villkor som anges i detta dokument.


2. Användning av Fordonet

Hyresgästen får det hyrda fordonet beskrivs på framsidan av avtalet, i perfekt skick med alla dess handlingar, däck, verktyg och tillbehör och åtar sig att bevara dem och att köra fordonet i enlighet med reglerna i vägtrafikförordningen. Kontraktet fysiskt våld alltid måste vara i bilen, för om det tar du får vara bötfällts av spanska myndigheter.


3. Obehörig användning av fordonet

Det åligger Hyrestagaren att använda Fordonet med aktsamhet och omsorg, enligt egenskaperna hos samma respekt som den drivande föreskrifter i spanien av motorfordon i kraft och att undvika, i alla fall, alla situationer som kan leda till skador på Fordonet eller till tredje part. Också, i alla fall av icke-överensstämmelse med vad som fastställs i denna punkt, skall anses ha gjort en otillåten användning.

Det är en skyldighet för Hyresgästen att inte tillåta att körningen av fordonet till någon annan person än de som godkänts i enlighet med detta Avtal, som är direkt ansvarig för Hyrestagaren för förlust av eller skador på fordonet eller till tredje part i sådana fall.

Hyrestagaren skall ta fullt ansvar för de skador som orsakats i inre och yttre delar av fordonet som är av obehörig användning. I händelse av obehörig användning av fordonet Hyresmannen är skyldig att betala alla kostnader som uppstår för sådana skador, det belopp som anges kommer att vara nöjd med en avgift för kreditkort av Hyrestagaren, som visar Hyrestagarens snabb överensstämmelse med alla effekter. Undertecknandet av Leasetagare i Avtalet ska anses som ett godkännande av de allmänna och särskilda villkor som anges i avtalet. Obehörig användning, och är inte begränsat till endast följande fall nämns som exempel:

 • Deltagande i tävlingar, tävlingar eller utmaningar av något slag.
 • Körning utan tillstånd eller licens från omsättning, eller utan tillstånd av Hyresvärden.
 • Överlåtelse av fordon till en tredje part.
 • Skjuta eller bogsera alla andra fordon.
 • Omsättning i områden som inte är lämpliga för kollektivtrafik, såsom till exempel stränder, kretsar, bilar, mark som inte är asfalterade, etc ...
 • Cirkulationen på ett sätt som kan resultera i skador på underredet av bilen.
 • Vårdslöshet innan tändningen tänds eller varningsskyltar på rutan med fordon som hyresgästen bekräftar med undertecknandet av detta avtal.
 • Transport av möbler, med undantag av fordon som konstruerats för detta ändamål.
 • Transport av djur i fordon.
 • Transport av personer eller varor som direkt eller indirekt innebär en betalning till Leasetagaren.
 • Uthyrning i andra hand av fordonet. Transport av ett större antal personer än vad som är tillåtet för fordonet, efter antalet av bilbälte.
 • Transport av bagage på toppen av fordon (som inte är tillåtna att sätta takräcke på bilen).
 • Lämna föremål i fordonet.
 • Det är inte tillåtet, inte att hålla ren, den inre delen av fordonet.
 • Köra fordonet i ett tillstånd av trötthet, sjukdom eller under påverkan av alkohol, läkemedel eller droger.
 • Vårdslös körning.
 • Körning i motsats till de trafikregler.
 • Körning av det hyrda fordonet av en person som inte är auktoriserad i avtalet antingen som Leasetagare/s eller driver/är en extra/är.
 • Kör fordonet utanför halvön, med undantag för Portugal och Gibraltar, som enligt det tillstånd av Hyresvärden.
 • Det är inte tillåtet att transportera fordonet till ombord på någon typ av båt, tåg, lastbil eller flyg (om inte uttryckligt skriftligt tillstånd av Hyresvärden).
 • Användningen av fordonet efter avslutad hyresperiod.
 • Ta inte barnstol och/eller barn om du reser med barn under 12 år eller personer med en höjd som är under 135 cm.
 • Det är strängt förbjudet att röka i bilens inredning.

Verkstad för reparationer eller byte av reservdelar får endast ske med skriftligt tillstånd av Hyresvärden. Eventuella kostnader för reparation kommer att återbetalas om samtycke och accept av Uthyrarens av budgeten och den verkstad som utfört reparationen. I händelse av att inga sådana skriftliga samtycke skall vara ensam ansvarig för Hyrestagaren att vid betalning av sådana kostnader, både verkstad och reservdelar.


4. Körkort

Hyresgästen måste vara i besittning av relevant certifikat i kraft med ett minimum av TRE år. På samma gång, lägsta ålder för den som hyr ska vara TJUGO-tre ÅR och högst sjuttiofem. Om du inte uppfyller detta krav, skall överenskommas särskilt villkor, såsom rekrytering av plus eller ung plus senior respektive.


5. Insättning som en garanti.

Vid tidpunkten för undertecknandet av kontraktet, kan den kräva att Hyrestagaren att sätta ett monetärt garanti för att trygga uppfyllandet av de allmänna och särskilda villkoren i detta avtal. Detta belopp kommer att betalas tillbaka när du har slutfört samma och efter lämplig kontroll av fordonets skick och i överensstämmelse med de allmänna och särskilda villkoren i avtalet. Det kan vara nödvändigt att behålla insättning, upp till maximalt 15 dagar efter återlämnandet av fordonet.

Beloppet av en sådan insättning, beroende på vilken grupp det tillhör den modell av fordonet tilldelas

Denna säkerhet pengar kommer att blockeras på kreditkort kunden, som kommer att vara olåst så länge som du inte behöver användas för att täcka skador eller undantag inte täcks av försäkringen.

I händelse av att kunden hyr alla de försäkringsprodukter som erbjuds av Bilar Lido hyra en bil och under kriterium snabb i företaget, i stället för sådan garanti, kan kunden underteckna ett dokument att göra sig själv ansvarar för betalning av alla skador oaktsamhet som kan orsaka att fordon som inte omfattas av en försäkring, tillägg av hyra, bränsle, liksom de sanktioner som anges i detta avtal genom att inte återlämna fordonet på de villkor som recogedlos i samma.


6. Varaktighet och återlämning av Fordonet

Minsta hyrestid är 1 dag (24 timmar) och den maximala skall fastställas enligt det valda fordonet Kontrakt.

Hyra dagar som beräknas för perioder som 24 timmar, räknat från och med den exakta tiden för att Leasetagaren har levererats till den hyrda Bilen (nedan kallat In-Ut) och även avkastningen av Fordonet (nedan kallat In-I), dess nycklar och dokument till Hyresvärden, vilket ger Autos Lido, S.A., en period av artighet av 2 timmar, räknat från den dag och tid för In-och av Fordonet som avses i Avtalet.

I händelse av att inte uppfylla den föregående perioden, skall ge Hyresvärden att samla mängden av hyra från slutförandet av kontraktet för att återställa Fordonet till hela dagar, enligt den Aktuella Allmänna villkoren, som är etablerade på webben, eller bankettfaciliteter av Hyresvärden, körsträcka, skadan och en straffavgift för de ekonomiska skador som kommer att uppgå till 40€ per dröjsmål, och tillägger att de belopp varje dag från och med checka In fram till återlämnande eller återhämtning och förberedelse av Fordonet. Om du lämnar Fordonet, i tillägg till ovanstående, du skulle överbelasta 120€, i begreppet graden av återvinning av Bilen plus alla utgifter och kostnader som uppstår i samband med indrivning.

Check-in före slutförandet av den period som berättigar inte Hyrestagaren att återvända eller dra av någon del av priset som undertecknades i Kontraktet, eftersom det anses vara en ensidig uppsägning av Kontraktet med hyresgästen, och avstå från eventuella rättigheter som anges i avtalsförhållandet.

Om Hyresgästen underlåter att uppfylla någon av de punkter som anges i Allmänna villkor eller särskilda Villkor som fastställts i Avtalet med Hyresvärden förbehåller sig rätten att ta bort Bilen till Leasetagaren som helst, och kan Hyresvärden begära skadestånd.

På grund av operativa översyn av Fordonet, Uthyraren förbehåller sig rätten att ersätta Fordon som helst av en annan liknande funktioner med en förvarning till Leasetagaren.

Check-In och Check-In kommer att hållas i anläggningar av Autos Lido, S.A. eller, om Avtalet är undertecknat, tidsfrister och villkor som fastställs i de särskilda villkoren i Avtalet. Om du inte utför kontrollen eller lämna Fordonet, Hyrestagarens kostnader kommer att debiteras en avgift på graden av återvinning av Bilen plus alla utgifter och kostnader som härrör från återvinning intill dagarna av hyran betalas enligt de Gällande Allmänna villkoren, som är etablerade på webbplatsen eller bankettfaciliteter av Hyresvärden i perioder förstås utifrån den tid som fastställs i Kontraktet som en In-I till effektiv återhämtning och förberedelse av Fordonet.

Förfaranden av Bilar Lido, SA anger att fordonet kommer att ses över vid hyrtillfället och avkastning, i syfte att identifiera eventuella skador och bestämma ansvar. När kunden plockar upp bilen, Agent för Bilar Lido, SA bör kontrollera fordonet och skriva på hyresavtalet eventuella skador som identifierades. När kunden returnerar bilen, det måste ses över och jämfört skada med listan för utförsel av fordonet. Om i input-listan visas skador som inte var i produktionen kan dessa skador kommer att bäras av kunden, under förutsättning att de inte fått uppdraget lämplig försäkring och är specifika för varje typ av täckning särskilt behov av att skadorna.

För hyror över 30 dagar, hyresgästen kommer att föra fordonet till verkstaden av hyrestagaren, eller där detta sker, för att gå vidare till ett underhåll rutin, i händelse av att fordonet inte ligger inom standarden för kvalitet kan förändras till det bättre säkerhet för hyresgästen, samt börja på ett nytt kontrakt med eventuella modifikationer för att ändra av fordon, taxor och allmänna villkor, samt förnyelse och kontroll av kostnader och garantier första.


7. Förlängning av Kontraktet

Hyresgästen måste vara anmälda uttryckligen och skriftligen, in på kontoret för Autos Lido, S.A., eller om han gjort upp Avtalet när som helst före utgången av hyresperioden fastställts i Avtalet eller i något annat installation av Autos Lido, S.A.

Den minsta tid som förlängning av tidsfristen skall vara minst 1 dag (24 timmar) och kan förlängas enligt de särskilda villkoren i Avtalet och det hyrda Fordonet.

I händelse av att Hyresgästen ville att hålla Fordonet under längre tid än vad som ursprungligen avtalats, han / hon förbinder sig att erhålla föregående uttryckligt tillstånd av Hyresvärden och att omedelbart betala beloppet av förlängningen, priset gäller för perioden till förlängning av hyrestiden, som nämns i den Nuvarande Allmänna Kurs, som fastställts av Hyresvärden.

Hyresvärden förbehåller sig rätten att neka begäran om förlängning av tiden för operativa skäl.

Användningen av Fordonet när perioden för hyresavtalet eller dess förlängning skall anses som otillåten användning vid tillämpningen av avtalet är i kraft, fortsätter att lämna in en brottsanmälan för förskingring. Leverans eller återlämna Fordonet utanför kontorstid på kontoret (08:00-22:00) tillkommer en avgift obligatorisk 40€ per tjänst.

Hyrestagaren skall återlämna den hyrda fordonet, tillsammans med alla sina dokument, däck, verktyg och tillbehör, på den plats och vid den tidpunkt som anges i avtalet. Överträdelse av detta villkor ger uthyraren att samla alla saknade objekt och/eller beloppet av hyran som motsvarar de dagar extra för dröjsmål i retur. Dessutom till ett belopp som ett straff för de ekonomiska skador som orsakas uppgående till 40€ per dag, utan dröjsmål. På samma sätt när du lämnar bilen på annan plats än som anges i avtalet, ger Hyresvärden att kräva beloppet av hyran som motsvarar de dagar extra som krävs för återställande av fordonet, och deras tillgänglighet för hyra, alla ytterligare ersättning av 30€ per dag för ekonomiska skador, samt kostnader för transport till den plats som överenskommits i kontraktet för att returnera samma.


8. Hittade objekt

Hyresgästen är skyldig att tömma Bilen för sina personliga tillhörigheter. Hyresvärden ansvarar inte för eventuella objekt som finns i Fordonet. Utan att det påverkar tillämpningen av denna, alla objekt som finns i Fordonet kan komma att överlämnas till Hyresgästen på begäran skriftligt tillstånd att Autos Lido, S.A. Avenida Comandante García Morato 48 Málaga, España.

I detta fall Uthyraren tar ut en minst€ 15 för förvaltningen av det att skicka objekt i tillägg till de kostnader som kurir företag, som kommer att bäras av Hyrestagaren.


9. Stöld och Förlust

Bolaget ansvarar inte för stulna föremål, glömt eller förlorat inuti fordonet.


10. EI händelse av haveri eller olycka utanför hyrestiden

Efter det att avtalsförhållandet mellan Hyrestagaren och Uthyraren (nedan kallade Parterna), kommer Hyresgästen ansvarig för 100% av utbetalningen av reparationer och kostnader som orsakats av att Fordonet.


11. Hyreskostnader

Hyrestagaren förbinder sig att betala till hyresvärden:

 • Hyreskostnaderna av fordonet, leverans och insamling, försäkringar, drivmedel och skatter som bestäms i tulltaxan av uthyraren. Tillämpningen av den förmånsbehandling som ursprungligen avtalats, är föremål för återlämnandet av fordonet på den plats och datum väntat.Alla priser visas i Euro (€) och med I.V.A. 21% ingår.
 • I de väljer en avgift Till det pris som tas ut av det bränsle som ingår i den serviceavgift, de belopp som kan bli upp till 40€.
 • När du lämnar tillbaka bilen, den behöver en intensiv rengöring och för att fonden, på grund av att den stat i vilken den är levererad, Hyresvärden kan ta ut en avgift på upp till€ 150 på begreppet SÄRSKILDA RENGÖRING.
 • De avgifter som orsakas av förlust av dokument och nycklar till fordonet, värderas i 250€. Likaså hyrestagaren skall bära de kostnader som uppstår från förlust, förstörelse eller skada på hjul, däck (inklusive punkteringar och blowouts), verktyg, tillbehör, inredning i bilen och fel i de typer av bränsle fylld.
 • Kostnaderna för att reparera de skador som fordonet i händelse av olycka, när någon av följande omständigheter.
  • Att fordonet inte används i enlighet med villkoren.
  • Att olyckan inte skulle ha varit klar inom föreskriven tid, eller som inte stämmer överens med den faktiska verkligheten som produceras.
  • Vad som inte skulle ha avtalats för försäkringen i fråga.
  • Trafik kränkningar: Hyrestagaren skall vara ansvarig för snabb betalning av böter som orsakats av någon bryter mot lagen under hyrestiden. Hyrestagaren skall underrätta Uthyraren om eventuella böter på Fordonet eller föraren under hyrestiden. Hyresvärden debiterar alltid management koncept för anmälan av böter $ 50 för påföljd som gjorts till Leasetagaren. Betalning av böter ingår inte i någon av täckning av dem som har möjlighet att hyra. I händelse av att de myndigheter som innehar Fordonet till en handling eller underlåtenhet av Hyresgästen, oavsett orsaken därtill, och det skall vara ansvarig för och skall ersätta Hyresvärden för alla kostnader och inkomstförlust som uppkommit.
 • Hyrestagaren uttryckligen bemyndigar uthyraren rätt att debitera ditt kredit - /betalkort belopp i förhållande till den extra kostnaden för behandling och information i trafik biljetter upp till ett belopp av 60€ beroende på de krav som bilsportförbund motsvarande.
 • I händelse av att agenten av Bilar Lido, SA när du har granskat bilen upptäcker att fordonet är alltför smutsig, kan begära att hyresgästen betalar en belopp som behövs för att tvätta bilen som kommer att kunna stiga upp till ett belopp av 50 Euro, beroende på behandlingar som krävs för att återställa fordonet till dess tillstånd i inledande rengöring.
 • Rökning är förbjuden i det inre av fordon, i händelse av överträdelse av detta förbud, Bilar Lido S. En förbehåller sig rätten att debitera hyresgästen ytterligare belopp på 50€ som kommer att användas för att eliminera lukt, smuts och effekterna av tobak i fordonet.
 • De skador som orsakats i det inre av fordon som inte omfattas av försäkring av fordon, i synnerhet de skador som orsakas av brännskador till följd av rökning i det inre av samma och alla skador som olämpliga eller inte uppstår vid normal användning och plockade upp i förevarande allmänna villkor.

12. Solidariskt ansvar

Alla Hyresgäster och/eller extra förare skall hållas solidariskt ansvarig för alla de förpliktelser som Leasetagare, i de Avtal och all lagstiftning som är tillämplig på den samma.


13. Bränsle

På den effektiva tiden för bokning och beroende på biljettpriset valda av Hyrestagaren tillämpas på ett av följande alternativ:

 • Full / Empty. Hyrestagaren skall betala 100% av det bränsle tank vid utcheckningen av Fordonet. Insamlingen kommer att ske i funktion av bränsletankens kapacitet för den valda modellen över ett belopp på 40 euro hantering av tankning, beroende på den valda modellen.
 • Full / Full. Vid In-Ut, Hyresvärden är skyldig att leverera full insättning av Fordonet, för sin del, skall Hyrestagaren vara bunden även i In-och att återvända till det hela. Om du inte uppfyller denna skyldighet fyllning på den del av Leasegivare, en Leasetagare rätt att kräva vid utcheckningen som kommer att leverera Bilen med full tank, om du inte gör anspråk på att tiden kommer att vara att du är nöjd. Om det tvärtom var det Leasetagaren som underlåter att följa med på check-In du kommer att debiteras en kostnad förvaltning avgift på€ 40 liter mer som saknas för att nå 100% på tank, beroende på den valda modellen.

I alla fall, den som Hyr kommer att vara ansvarig för den korrekta tankning av fordon, fel i tankning av fordon anses vara i alla fall en oaktsam handling och de skador som orsakas av eller härrör från sådana fel kommer inte att omfattas av någon av de försäkringsprodukter som erbjuds av Autos Lido S.A.


14. Säker

Priser inkluderar täckning av Obligatorisk Försäkring, bil och Kompletterande Ansvar för skador mot tredje man till följd av användning och omsättning av fordonet. Dessa omfattningar är garanterat och är övertagna av försäkringsbolag som uthyraren har tecknat motsvarande försäkring och det finns förbehåll för de bestämmelser i allmänhet och särskilt av samma Lag. Genom att underteckna hyreskontraktet, som hyresgästen följer som försäkrade, att de ovan nämnda policy. I kursen välja den försäkring som erbjuds av Bilar Lido SA kommer att vara försäkrade för skador på fordonet som produceras som ett resultat av en olycka eller stöld, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

 • Som leasetagare, i händelse av en olycka, skicka till hyresvärden en del av olyckan inom fyrtioåtta timmar efter förekomsten av den samma.
 • Att försäkringsbolaget inte avvisa ansökningen, som ett resultat av att inte köra fordonet på de fysiska förutsättningarna som krävs enligt vägtrafikförordningen.

ÄR UTTRYCKLIGEN UNDANTAGNA GARANTIER AV FÖRSÄKRING:

 • Skador på däck, däck, inredning av fordon glas och lågt.
 • Punkteringar och blowouts däcken.
 • Skador på kopplingen.
 • De skador som uppstår på fordonet vid körning på väg.
 • De dagar av att stoppa i bilen till reparation.
 • Kostnaden av en kran.
 • Förlust, skada eller stöld av nycklar.

Dessa undantag kan vara helt täckt av rekrytering snabb försäkring frid i sinnet, att betala en extra avgift och genom att ta bort det undantag från obligatorisk försäkring.


15. Olyckor

I händelse av en olycka, hyresgästen förbinder sig att:

 • Fyll en sådan olycka enligt den officiella modell som finns i Fordonet ange minst registreringsnummer, namn och adress på den motsatta parten i tillägg till försäkringsgivarens namn och, om möjligt, antalet av försäkring, samt samla möjligt vittnen, och lämna allt till hyresvärden inom fyrtioåtta timmar efter förekomsten av den samma.
 • Känna igen och inte påverkar det ansvar fakta.
 • Omedelbart underrätta myndigheten om skuld av den andra parten bör utredas eller om folk som är skadade.
 • Inte för att överge det hyrda fordonet utan att vidta lämpliga åtgärder för att skydda den, lämnar det stängt och utan att störa trafiken.

I händelse av en olycka eller ett brott, skall Hyresvärden är inte skyldig att erbjuda Hyresgästen ett annat hyra bil.

Hyresvärden kommer att uppfatta i begreppet förvaltning av behandlingen av varje del av olycka 50€.

Hyresvärden kan erbjuda dig en ny bil under de nuvarande förhållandena, och som är i kraft vid den tidpunkt som anges för att ersätta de fordon som omfattas av en slump, eller brottslig handling av skadegörelse. I denna situation anses det att Kontraktet har genomförts mellan de två parterna, Leasegivare och Leasetagare, och köparen måste betala alla kostnader som härrör från Kontrakt till Hyresvärden.


16. Online Köp processen

Ingressen

 • Processen med att köpa det kommer att göra det på det språk som Du valt på toppen av nätet, och du är presupuestará i valutan euro.
 • Det geografiska område där undertecknandet av hyra bil i Malaga.
 • Har till sitt förfogande de Allmänna Villkoren för Avtalet, i sidfoten på alla sidor på denna sökmotor på hyrbilar i språken spanska och engelska, liksom den rättsliga meddelande och sekretesspolicy.
 • De priser som du kommer att se i hela processen för bokning och köp av tjänster hyror inkluderar skatt med 21% för IVA.

Observera att beroende på den avgift som väljs kommer den även att gälla för undertecknande av hyreskontraktet, deponering av bränsle, enligt förmåga modell för att tilldelas.

Om du väljer någon av de taxor som inkluderar försäkring med franchise, du kommer att ha en insättning också en insättning med ditt kreditkort för ett belopp av 1.250€, beroende på den grupp av utvalda fordon.

Steg 1, När och Var

Välj platsen för pick-up och avkastning, samt datum och tid motsvarande, respektive, som ligger på första skärmen för Bokning eller på huvudskärmen.

Och klicka sedan på Sök Nu-knappen.

Detta val kommer att göra det på det språk som Du har valt och presupuestará i euro.

Steg 2, Välj ditt fordon

I detta steg väljer du bilen från olika grupper som erbjuds dig mellan bilar och cyklar. Alla modellerna som visas är exempel och inte bindande att de val som du gör. Ditt val kommer att göras på liknande modeller inom den grupp som du har valt och med liknande egenskaper. Klicka på boka-knappen modell som representerar den grupp som du har valt, dess pris och prestanda, för att gå vidare till nästa steg.

Också på den här skärmen, som ligger i menyn till vänster, en sammanfattning av vilka skärmar som du kommer att gå, att ge möjlighet att ändra några uppgifter, till exempel plats och datum/tid för hämtning och lämning. Även uppe i menyn kan du se hela tiden i steg där det ligger.

Steg 3, Anpassa ditt fordon

I det här steget, vi kommer att ha möjlighet att välja i tillägg till de extrafunktioner som vi behöver, till exempel en gps, en barnstol, eller försäkringen antifranquicia, att det kommer att läggas till priset av fordonet.

Vi kommer alltid att ha den sammanfattning i den övre menyn för att visa detaljer om vår reservation. Dessutom kommer du att informeras om de viktigaste punkterna i de allmänna villkoren som är föremål bokningen.

Steg 4, Bekräfta Bokning

När du har valt de extrafunktioner tryck på fortsätt-knappen för att gå till nästa skärm, vilket är att fylla i dina kontaktuppgifter.

En gång fyllde, du behöver bara skicka vår bokning genom att använda knappen 'bekräfta bokning' och betala med kreditkort, som kommer i kontakt med betalning gateway för banken, eller välj alternativet betalning vid ankomst.

Från det att du kommer att hitta i fönstret för betalning gateway, som ligger i ett fönster på en säker webbplats och alla data som du sätter in, kommer att vara krypterat i din kommunikation med banken som hanterar ditt kort.

Du kommer då att få ett e-postmeddelande med en bekräftelse av köpet av bokningen av din biluthyrning i Malaga, liksom en sammanfattning av hyra, tillsammans med länkar till PDF-dokument med alla dina data bokning, inklusive de allmänna villkoren för avtalet och viktig information för din ankomst. Även om du klickar på knappen fortsätt för betalning gateway, när betalning är gjord kommer du få en sammanfattning skärmen för att ladda ner alla viktiga dokument som rör din bokning.

Det är viktigt att du skriver ut alla lakan och ett av dessa dokument, eftersom det finns alla uppgifter om din hyra, och alla de viktiga aspekter som är relaterade till de avgifter som du kommer att bli ombedd att underteckna hyreskontraktet.


17. Politik betalningssätt

Alla tjänster kommer att betalas ut i förskott med kreditkort (VISA eller MASTERCARD), debet/kredit eller kontanter i våra lokaler, om du inte vill betala kontant, för säkerhet du måste i förväg godkänna ett obligationslån värderas till 100% av värdet av franchising och de villkor som fastställts i avtal om uthyrning av kreditkort. Betalning av bokning via webben, får endast göras via kreditkort som anges ovan. Metoden för betalning av ersättningen skall endast utföras genom att använda ett kreditkort som är under förutsättning att Hyresvärden av Hyresgästen eller den extra förare anges och underteckna Kontraktet. Avkastningen av franchise avgift kan variera mellan 14 och 31 dagar beroende på vilken bank som används och på grund av att driften av enheten för Leasetagaren. Bilar Lido, SA, bara accepterar kreditkort VISA och MASTERCARD, inte inklusive eventuella tillägg på den samma.


18. Skatter

Alla priser detaljerade priser inkluderar mervärdesskatt (I. V. A) 21%(WEB). All service är kontrakterade på den destination du kommer att behöva för att genomföra I. V. A. 21%


19. Avbokningsregler

Alla avbokningar måste göras skriftligen till följande e-postadress info@autoslido.es och återbetalas inte något belopp för bokning, utom i fall av force majeure (katastrof, krig, angrepp, dödsfall eller allvarlig sjukdom som drabbar Hyresgästen, deras föräldrar, syskon eller barn som är vederbörligen ackrediterade på de adresser som anges ovan.


20. Kundservice och fordringar

Om du har några förslag om att förbättra våra tjänster vi finns till ditt förfogande i den e-post info@autoslido.es och även alla våra anläggningar har ett officiellt klagomål som kommer att överlämnas till henne vänligt när det begärs av våra anställda.


21. Ansvaret för hyresvärden

Uthyraren förklarar att de har vidtagit lämpliga försiktighetsåtgärder för att förhindra mekaniska fel på det hyrda fordonet, men i fallet med dessa, tar inte på sig något ansvar för skador som direkt eller indirekt orsakats av att hyrestagaren som ett resultat av störningar eller haverier.


22. Lagring enhet obligatoriska, godkända för barn

I fråga om användningen av fordon för transport av barn under tre år eller äldre som inte överstiger höjd 135 cm, Hyresgästen måste informera bolaget att ge, om betalning av hyran och UTAN ANKARE I FORDON, motsvarande lagring enhet obligatoriska homologerade i enlighet med vikt och storlek på barnet eller en person som behöver använda det. Installationen av samma ansvar för Leasetagaren.


23. Databehandling av personuppgifter

För tillämpningen av den ordnade i de nuvarande reglerna angående skydd av personuppgifter och tjänster i samhället information och elektronisk handel. AUTOS LIDO, S.A. informerar dig om att dina personuppgifter kommer att införas för att en automatiserad fil för personliga data som skapas av och under ansvar av detta företag, med säte i Avda. Comandante García Morato,48 - 29004 Málaga för att kunna hantera bilen hyra tjänster minskade, liksom för att hålla dig informerad om alla erbjudanden, produkter och erbjudanden, sig själva eller andra som kan vara av intresse för dig, antingen via e-post, eller genom något annat motsvarande sätt. I fall av kommersiella meddelanden via elektronisk post eller på likvärdigt sätt, ger du ditt uttryckliga kunskap för att skicka reklam via sade medium. Detta samtycke kan återkallas när som helst genom en skriftlig begäran till adressen: Avda. Comandante García Morato,48 - 29004 Málaga, eller per e-post till info@autoslido.es. På samma sätt, dina uppgifter kan komma att lämnas ut till andra bolag inom sektorerna för transport och turism samarbetar nu eller i framtiden i den verksamhet som bedrivs AUTOSLIDO, S.A. för att utveckla pr-aktiviteter. Slutligen vill vi informera dig om att du kan utöva rätten till tillgång, ändring eller avbeställning genom en skriftlig begäran till Avd. Kundvård, AUTOSLIDO, S.A. på den adress som anges ovan.


24. Tillämplig lag och Jurisdiktion

Detta avtal skall regleras och tolkas i enlighet med spansk lagstiftning. Eventuella avvikelser som uppkommer mellan hyresvärden och hyresgästen kommer att avgöras av domstolen i Málaga, eller den plats där du började hyra, med uttryckligt undantag för någon annan, utom i de fall där lagstiftningen ställer kompetensen hos en person att rättsliga annorlunda, i vilket fall det kommer att regleras av den senare.

Cookie-policy

Vad är cookies?

En cookie är en fil som laddas ner på din dator när du besöker vissa webbsidor. Cookies gör det möjligt för en webbplats, bland andra saker, lagra och hämta information om vanor för en användare eller dess utrustning samt, beroende på vilken information de innehåller och hur du använder din dator, kan den användas för att identifiera användaren anonym. Cookies är endast i samband med en anonym Användare och dator och inte ge referenser som gör det möjligt att härleda personliga data av Användaren.


Olika typer av cookies enligt den tid som de förblir aktiverad

Enligt den tid som de förblir aktiverat i terminalutrustning kan vi skilja:

Session Cookies: Är en typ av cookies för att samla in och lagra data när användaren besöker en webbsida. Används ofta för att lagra information som bara är intresserade av att bevara för den begärda tjänsten av användaren vid ett enstaka tillfälle (s. e. en lista över produkter som köps).

Persistent Cookies: Är en typ av cookies som data sparas i terminalen och kan nås och behandlas under en period som fastställs av den ansvariga av kakan, och kan variera från några minuter till flera år.


Olika typer av cookies enligt företaget att hantera

Beroende på vem som är den enhet som sköter datorn eller domänen som skickar cookies och behandla de uppgifter som erhållits, kan vi skilja:

Cookies från första part: Är de som skickas till användarens terminalutrustning från en dator eller domän hanteras av redaktören själv och från det som ger den service som begärs av användaren.

Cookies från tredje part: Är de som skickas till användarens terminalutrustning från en dator eller domän som inte förvaltas av redaktör men av en annan enhet som behandlar uppgifter som inhämtats genom cookies.


Olika typer av cookies, beroende på syfte

I enlighet med det ändamål för vilka uppgifterna behandlas erhålls via användningen av cookies, kan vi skilja mellan:

Tekniska Cookies: Är de som tillåter användaren att navigera genom en webbsida, plattform eller applikation och använda olika alternativ eller tjänster som det finns till exempel styra trafik och datakommunikation, identifiera session, delar av begränsad tillgång, kom ihåg de delar som ingår i en order, göra köpprocessen en order, göra ansökan om registrering eller deltagande i en händelse, använd säkerhet element under navigering lagra innehåll för spridning av video-eller ljudklipp eller dela innehållet genom sociala nätverk.

Cookies av anpassning: Är de som tillåter användaren att få tillgång till tjänsten, med vissa drag av allmän karaktär fördefinierade baserat på ett antal kriterier i användarens terminal som sådan skulle vara det språk som används, vilken typ av webbläsare som har åtkomst till tjänsten, det språk från vilket man har tillgång till den service, etc

Cookies av analys: Är de som gör att de ansvariga i samma, övervakning och analys av beteendet hos användarna av de webbplatser som är länkade. Den information som samlas in via dessa cookies används för att mäta aktiviteten av webbplatser, program eller plattform för profilering av navigering användare av sådana webbplatser, applikationer och plattformar, med målet att införa förbättringar som baseras på analys av data för användning som användare av tjänsten.

Cookies reklam: Är de som gör att ledningen, i så effektivt sätt som möjligt, reklam utrymmen som i ditt fall, redaktör ingår i en webbsida, ett program eller en plattform för att tillhandahålla begärd tjänst som bygger på kriterier som redigerade innehållet eller den frekvens där annonser visas.

Cookies beteendemässiga reklam: Är de som gör att ledningen, i så effektivt sätt som möjligt, reklam utrymmen som i ditt fall, redaktör ingår i en webbsida, ett program eller en plattform för att tillhandahålla begärd tjänst. Dessa cookies lagrar information om användarens beteende som erhållits genom fortsatt observation av deras vanor, så att utveckla en särskild profil för att visa reklam som bygger på samma.

Cookies används på Webben

Nedan är en lista över cookies som används av webbplatsen som beställts av namn:

 • APISID
 • CONSENT
 • HSID
 • NID
 • SID
 • _ga
 • _gat
 • _gid

Fastigheten: Google Analytics

Syfte: Dessa cookies är som genereras av Google Analytics för att lagra användarinställningar och information när du visar sidor med Google maps på dem.
Google lagrar den information som samlas in av cookies på servrar belägna i usa, i enlighet med Eu lagstiftning om skydd av personuppgifter och förbinder sig att inte dela det med någon tredje part, förutom när lagen kräver det att göra så eller är nödvändiga för driften av systemet.
Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan information som du har. Om du vill få mer information om de cookies som används av Google Analytics.

Mer information: Om du behöver mer information om dessa cookies vänligen klicka på följande länk:

COOKIES