Voorwaarden

Privaat sfeer

Identificatie van de verantwoordelijke

De eigenaar van het WEB, met CIF A29127636, informeert de gebruiker en klant van de website over het bestaan van een geautomatiseerd bestand genaamd persoonsgegevens van klanten DBF, naar behoren geregistreerd bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming, die worden verzameld en opgeslagen voor het verwerken van en ten behoeve van de klant.


Wijziging in het beleid

De eigenaar van het WEB kan zonder voorafgaande kennisgeving veranderingen en aanpassingen doorvoeren in het privacy beleid, in de wetgeving, regelgeving, jurisprudentie, administratief of om het beleid en de instructies van het Agentschap aan te passen.

Op basis van het voorgaande raadt de eigenaar van de website gebruikers aan periodiek de regels van het beleid door te met het oog op de veranderingen die daarin zijn gemaakt kennen.


Doel van het bestand

De eigenaar van het WEB zet geen verzoeken op haar website of vragen over informatie van internetgebruikers die een bezoek brngen behalve louter identificatie gegevens.Dus het mededelen van persoonsgegevens door de gebruiker aan de eigenaar van de website kan alleen ​​plaats vinden wanneer zij vrijwillig het contact formulier gebruiken om met de eigenaar van de website contact op nemen. Omdat in dit geval het noodzakelijk is om de gegevens te verwerken naar het communicatiesysteem. Voor deze gevallen en die in de volgende sectie, informeert de klant dat de dataverwerking wordt uitgevoerd voor de volgende doeleinden: Voor het uitvoeren van alle procedures met betrekking tot budgettering, inkoop en dienstverlening EIGENAAR WEB, het bedrijf waarvan zij deel uitmaakt of als de persoon op wie de aanvraag betrekking heeft.


Toestemming

Indien een gebruiker geen handelsbetrekkingen onderhoud met de eigenaar van de website en een mail of brief stuurt naar de eigenaar van de website met vermelding van andere persoonlijke gegvens zal de gebruiker vrijwillig zijn toestemming geven aan de eigenaar om de persoonsgegevens te te verwerken met het oog op het hierboven beschrevene evenals het adres en de verzonden documentatie.

Met hetzelfde doel informeert de eigenaar van de website de klant die een email of mededeling stuurt uit naam van zijn functie in een bedrijf hetzij als beheerder, manager, agent en / of een andere positie als contactpersoon in het bedrijf, het duidelijk is dat deze mededeling behelst het verstrekken van uw gratis, eenduidige, specifiek, geïnformeerd en uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door de eigenaar van de website gebruikt worden.


Doel van de data

Identificatie van de ontvangers aan wie de eigenaar van de website voornemens is om opdrachten of toegang tot de gegevens ten behoeve van derden uit te voeren. Dit is alleen bedoeld voor het uitvoeren van opdrachten of datacommunicatie die. artikel 11.2.c. Wet 15/99 van de bescherming van persoonsgegevens (LOPD) moet uitvoeren om aan haar verplichtingen te voldoen aan de overheid, organisaties of personen die rechtstreeks verband houden met de eigenaar van het web. Daar waar dit vereist is, volgens de huidige wetgeving in elk geval en te allen tijde. Ook de eigenaar van de website die de gebruiker van elke uit te voeren opdracht zal moet informeren zal onder de aandacht gebracht worden van de LOPD .De LOPD zal nauwkeurig en ondubbelzinnig van de ontvanger van informatie en over de wijze en het doel waarvoor de gegevens zullen worden gebruikt ingelicht worden . De aard van de verstrekte gegevens, of in voorkomend geval, wanneer de LOPD het eerder vaststelt zal de specifieke ondubbelzinnige toestemming worden gevraagd en de gebruiker op de hoogte gestelt.

De eigenaar van de website informeert de gebruiker en de klant dat elke verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan de geldende wetten in Spanje met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levensfeer die door de LOPD en zijn complementaire en ontwikkelde regelgeving gegeven wordt . In die zin is de eigenaar van de website alleen verantwoordelijk en garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die de gebruiker via de webpagina geeft.


Kwaliteit van de gegevens

De eigenaar van de website waarschuwt de gebruiker dat, tenzij het bestaan ​​van een wettelijk opgerichte vertegenwoordiging,geen enkele gebruiker de identiteit van een andere persoon kan gebruiken en hun persoonsgegevens vermelden omdat de gebruiker te allen tijde in gedachten moet houden dat alleen hij zijn eigen gegevens kan gebruiken. Het gebruik van persoonlijke gegevens en hun eigen identiteit moeten voldoende relevant, tijdig, accuraat en waar zijn. Daarom is de gebruiker als enige aansprakelijk voor alle schade, directe en / of indirecte schade veroorzaakt aan derden of aan de eigenaar van de website, voor het gebruik van persoonsgegevens van een andere persoon, of hun eigen persoonlijke gegevens wanneer ze vals , onnauwkeurig, niet actueel, onvoldoende of niet relevant zijn. Ook wanneer de gebruiker met behulp van persoonlijke gegevens van een derde partij,, niet verkregen van betrokkene aansprakelijk is voor de rapporteringsplicht uit hoofde van artikel 5.4 van de LOPD.


bezwaren, rechten voor toegang, rectificatie en annulatie van gegevens.

De eigenaar van de website informeert de gebruiker aangaande de mogelijkheid om hun rechten op toegang, rectificatie, annulering en verzet gericht aan de eigenaar van de website op het volgende adres schriftelijk te melden.: Avda Comandante Garcia Morato 48, 29004 Malaga, Spanje, of via de volgende e-mail: info@autoslido.es


Formulieren om persoonlijke gegevens te verzamelen

In de bestaande contacten op het web, waar persoonlijke gegevens worden verzameld , moet de gebruiker uitdrukkelijk en vooraf toestemming vragen en kennis nemen van de Privacy Policy door het invullen van "ik heb gelezen en accepteer de privacy policy" en waarvan de inhoud kan worden geraadpleegd via de bijgevoegde link die deze juridische kennisgeving zal sturen. Als het controleveld door de gebruiker niet wordt aangeduid worden de inhoudsdata niet verzonden.


Veiligheidsmaatregelen genomen in verband met de verwerking van persoonsgegevens

De eigenaar van de website informeert de gebruiker dat, in overeenstemming met de bepalingen van de Wet ter Bescherming van Persoonsgegevens en de Regeling in verband met veiligheid ,de nodige technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen en wijziging te voorkomen , verlies of ongeautoriseerde toegang, gezien de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan zij worden blootgesteld. Ook de eigenaar van de website garandeert de gebruiker van de geheimhoudingsplicht met betrekking tot de persoonlijke gegevens van de gebruikers en de plicht om hen te beschermen.


Cookies Policy

Deze "site web",gebruikt analytische cookies met statistische en andere vrijgesteld door de wet, zie voor meer informatie het gedeelte over cookies beleid.


Algemene voorwaarden voor voertuigen huur.


De huurprijzen zijn inclusief:

Standaard tarief (Luchthaven)

 • Brandstof is Vol-Leeg.
 • Omnium verzekering met franchise. Verzekering voor inzittenden.
 • Annuleringen en wijzigingen van uw reservering zonder kosten.
 • Indien de auto wordt afgeleverd met een volle tank en je komt met een lege terug moet u rekening houden met het te betalen bedrag voor brandstof, vermeerderd met service kosten.
 • Hulp bij pech onderweg met extra kosten.
 • Annuleringen en wijzigingen van uw reservering zonder extra kosten.
 • Onbeperkt aantal kilometers.
 • BTW inbegrepen in de prijs.

Tarief Plus (Luchthaven)

 • Brandstof beleid vol-vol. Het voertuig zal worden geleverd met volle tank en moet met volle tank terug afgegven worden.
 • Omnium verzekering met franchise en verzekering inzittenden.
 • Annuleringen en wijzigingen zonder kosten.
 • Onbeperkt aantal kilometers.
 • Hulp bij pech onderweg zonder kosten.
 • Het voertuig moet worden teruggebracht met een volle brandstoftank, bij gebrek aan een hoeveelheid- of lege brandstoftank, moet de ontbrekende hoeveelheid brandstof betaald worden te verhogen met de servicekosten.
 • BTW inbegrepen.

Tarief Premium (Luchthaven)

 • Brandstof beleid vol-vol. Het voertuig wordt geleverd met volle brandstoftank en moet ook met volle tank worden terug gegeven.
 • Omnium verzekering zonder franchise , zonder Franchise, de verzekering van de inzittenden en verzekering tegen diefstal van het voertuig.Voor de verzekering voor autodiestal is het noodzakelijk de sleutels van het voertuig te overhandigen zodat de diefstal verzekering geldig is.Ook is het noodzakelijk een proces verbaal van aangifte van diefstal voor te leggen, afgeleverd door het dichtsbijzijnde politiebureau.
 • Gratis hulp bij pech onderweg.
 • Annuleringen en wijzigingen zonder kosten.
 • Onbeperkt aantal kilometers.
 • BTW inbegrepen.

Tarief Premium (Het treinstation en de Zeehaven)

Bij het treinstation en de Haven, er is alleen de premium tarief,en bieden wij de volgende diensten aan:

 • Levering en pick-up service aan hotels en appartementen zijn gratis voor het centrum van Málaga. Service onder voorbehoud van beschikbaarheid en verkeer en van de lokale festiviteiten. Raadpleeg:
Belangrijk

Het tarief STANDARD Y PLUS hebben franchise bij schade.
Het tarief PREMIUM is de enige zonder franchise.

Tarief Moto

 • Beperkt aantal kilometers: 300 km inbegrepen per dag van verhuur
 • Pechhulp inbegrepen.
 • Wettelijke aansprakelijkheid-verzekering en verzekering van bijrijder zijn inclusief.
 • Eerste helm inbegrepen in de huurprijs.
 • Annuleringen en wijzigingen gratis.
 • Brandstof beleid is vol/vol.
 • Tot 3 uur gratis bij inlevering zonder extra kosten.
 • BTW inbegrepen.

Autos Lido behoudt zich het recht voor om (pre-autorisatie) het bedrag voor het eigen risico op de credit kaart te vrijwaren tot het einde van de huur, en zelfs tijdens de 15 dagen volgend op de teruggave van het voertuig.

De voertuigen die behoren tot de groepen A, B, C en C1 zijn onderworpen aan een franchise van 1750€.
De voertuigen die behoren tot de groepen C2, C3, C4, D, D1, D2, D3 en D4 zijn onderworpen aan een eigen risico van 2000€.
De voertuigen die behoren tot de groepen F, F1, F2, F3, F4, G, G1, G2, G3, G4 En H zijn onderworpen aan een franchise 2700€.
De voertuigen die behoren tot de groepen H1, H2, H3, H4, K, K1 En L zijn onderworpen aan een eigen risico van€ 3.000. Houd er rekening mee dat het voor deze groepen niet mogelijk is de volledige franchise te ellimineren daarom wordt een bedrag van 1200€ gevraagd om mogelijke kosten te dekken.

In geval van het niet gedekt zijn door de verzekering die wordt aangeboden door Auto Lido zal men de schade aan het voertuig moeten betalen die opgelopen werd tijdens de huurperiode en in overeenstemming met de volgende tabel, men moet rekening houden dat deze waarden bij benadering zijn en met een minimum. Auto ' s Lido behoudt zich het recht voor om het bedrag van de franchise /vrijstelling te laten bokkeren en dit gedurende een periode van 15 dagen voor het aanvragen van een devis /prijsopgave bij een gespecialiseerde werkplaats voor de herstelling van de opgelopen schade.

Hieronder vindt u de kosten van de sleepdienst die niet inbegrepen zijn:

Takeldienst 0 - 25 km 25 - 50 km 50 - 100 km 100 < meer
Kosten 89 € 119 € 189 € 45 € + 1,45 €/km

De kosten van brandstof volgens de groep van het gekozen voertuig :

Groepen Minimum Maximum
A - B - C - C1 - C2 - D - F - F1 55 € 90 €
G - G1 - H - H1- H2 85 € 125 €
K - K1 - L 98 € 165 €

Voorwaarden van de Tarieven Standard Plus Premium
onbeperkt aantal kilometers
Veilig voor de inzittenden van het voertuig
Gratis Bus
3 uur, gratis retour
Geen kosten voor betaling met creditcard
Annulering en wijzigingen zijn gratis
BTW Inbegrepen
Wegenwacht 24/7 inbegrepen
Eerste extra Bestuurder zonder kosten
Management servicekosten inbegrepen
Brandstof beleid is vol/Vol
Anti-diefstal beveiliging
Express terugbetaling garantie
All-risk verzekering ZONDER eigen risico
Vervangend voertuig gratis

introductie

 • Voorwerp van de opdracht
 • Gebruik van het voertuig
 • Ongeoorloofd gebruik van het voertuig
 • Rijbewijs
 • Borg als onderpand.
 • Duur en de teruggave van het voertuig
 • Contractverlenging
 • Persoonlijke zaken
 • Diefstal en verlies
 • In geval van pech of ongeval buiten de huurperiode
 • Kosten in de huurprijs
 • hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Brandstof Policy
 • Verzekering
 • Ongevallen
 • Werkwijze online aankoop
 • Betalingsmethoden
 • Belasting
 • Annuleringsvoorwaarden
 • Klantendienst en aansprakelijkheid
 • De verantwoordelijkheid van de verhuurder
 • Verplichte goedgekeurde veiligheidszit voor kinderen
 • Computer verwerking van persoonsgegevens
 • Recht en Bevoegdheid

Deze ALGEMENE HUURVOORWAARDEN van voertuigen (hierna "Voorwaarden ") regelen de contractuele relatie tussen Auto Lido, S.A. (Hierna "Owner") en de betalende klant (hierna "huurder"), waarbij de eerste het gebruik aan de tweede geeft van een voertuig (hierna "auto") voor de periode, prijs en andere voorwaarden door de partijen in de huurovereenkomst (hierna "overeenkomst") bedongen, opgemaakt en ondertekend door beide partijen.

De huurdfer moet ten alle tijden het huurcontract in het voertuige hebben.


1. Doel van de overeenkomst

Het is een huurovereenkomst voor huur van een voertuig zonder chauffeur zoals vastgelegd in de huurovereenkomst en bijzondere voorwaarden bedoeld voor het vervoer van personen en hun bagage zoals beschreven in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst.


2. Het voertuig

De huurder ontvangt het gehuurde voertuig beschreven op de voorzijde van het contract, in perfecte staat met al zijn documenten, banden, gereedschappen en toebehoren en verbindt zich ertoe om het voertuig in overeenstemming met de regels van de wegenverkeerswet te gebruiken. Een exemplaar van het contract moet steeds in het voertuig aanwezig zijn.Bij het ontbreken van het contract in het voertuig kan men beboet worden door de Spaanse autoriteiten.


3.Gebruik van het voertuig door onbevoegden.

Het is de plicht van de huurder om het voertuig met zorg en voorzichtig te gebruiken met inachtname van de regels van de Spaanse verkeerswetgeving voor motorvoertuigen en met het vermijden van situaties die het voertuig of anderen kunnen beschadigen. Het is duidelijk dat indien tegen deze regels verstoten wordt gerechterlijke stappen kunnen ondernomen worden wegens nalatigheid en inbreuk op de bepalingen van de overeenkomst.

De huurder mag geensinds iemand anders laten rijden dan in de overeenkomst bepaalt.De huurder is rechtstreeks en in hoofde verantwoordelijk voor eventuele schade aan het voertuig alsook aan derde.

De huurder is volledig aansprakelijk voor schade aan interieur en exterieur van het voertuig door ongeautoriseerde gebruik ervan. In geval van ongeoorloofd gebruik van het voertuig, is de huurder verplicht om eventuele kosten die voortvloeien uit dergelijke schade te betalen, het te betalen bedrag worden voldaan ten lasste van de creditcard hourder, die de huurder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze. Bij ondertekening van het contract verklaart de huurder akkoord te gaan met de algemene en bijzondere voorwaarden. Het ongeoorloofd gebruik omvat, en is niet alleen beperkt tot de volgende gevallen bij wijze van voorbeeld genoemd:

 • Deelname aan wedstrijden, races en uitdagingen van welke aard ook.
 • Rijden zonder rijbewijs of zonder toestemming van de verhuurder.
 • Uitlenen van het voertuig aan een derde partij.
 • Duwen of slepen van een ander voertuig.
 • Rijden op sites die niet geschikt zijn voor het openbaar vervoer, zoals stranden, racetracks, off-road, etc.
 • Rijden op routes die kunnen leiden tot schade aan de onderzijde van het voertuig.
 • Nalatigheid bij het inschakelen van verlichting of de waarschuwingssignalen van het voertuig .
 • Transport van meubels, met uitzondering van voertuigen die zijn ontworpen voor dit doel.
 • Vervoer van dieren in het voertuig.
 • Het direct of indirect bezoldigd vervoer van personen of goederen door de huurder.
 • Onderverhuur van het voertuig. Het transporteren van meer dan het aantal toegelaten personen , bepaald door het aantal veiligheidsgordels.
 • Bagage op het voertuig (niet toegestaan op het voertuigdakrek).
 • Objecten zichtbaar in het voertuig te laten liggen.
 • U bent niet bevoegd om het voetuig vanbinnen schoon te maken.
 • Het voertuig besturen te besturen bij vermoeidheid, ziekte of onder invloed van drugs alcohol .
 • Roekeloos te rijden.
 • Te rijden in strijd met verkeersregels.
 • Rijden met het gehuurde voertuig door onbevoegden, niet vermeldt in het contract,
 • Rijden met de auto buiten het schiereiland, behalve Portugal en Gibraltar, met toestemming van de verhuurder.
 • Evenmin is het toegelaten om het voertuig te vervoeren aan boord van een schip, trein, vrachtwagen of vliegtuig aan boord (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van de verhuurder).
 • Het verder gebruiken van het voertuig na het beëindigen van de huurperiode.
 • Geen baby en / of een kinderzit te dragen bij het reizen met kinderen jonger dan 12 jaar of iedereen met minder dan 135 centimeter hoog.
 • Roken in het voertuig is het ten strengste verboden.

Herstellingen of vervanging van onderdelen in een garage mag alleen worden gedaan mits voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verhuurder. Reparatiekosten zullen niet worden terugbetaald, tenzij voorafgaande toestemming en aanvaarding door de verhuurder en met een prijsopgave van de uit te voeren werken afgeleverd door de uitvoerder van de herstelling. Indien er geen uitdrukkelijke toestemming werd gegeven vallen alle kosten voor zowel werkuren alsook wisselstukken ten laste van de huurder.


4. Rijbewijs

De huurder moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs van meer dan 3 jaar oud.De leeftijd van de huurder moet tussen 23 en maximum 75 jaar zijn. Indien u niet voldoet aan deze eis, zal worden overeengekomen mits speciale voorwaarden, zoals speciale voorwaarden voor respectievelijk de plus-jong of de plus senior overeenkomst.


5. Borg als onderpand.

Op het moment van ondertekening van het contract, kan de huurder worden verplicht om een geldbedrag als waarborg ter beschikking te stellen ter vrijwaring en naleving van de algemene en bijzondere voorwaarden van deze overeenkomst. Dit bedrag zal worden terugbetaald na beeindiging van de overeenkomst en na controle van het voertuig en op de naleving van de algemene en bijzondere voorwaarden van de overeenkomst.Het kan voorkomen en noodzakelijk zijn om de waarborg te behouden gedurende een termijn van 15 dagen na teruggave van het voertuig.

De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de groep waartoe het gehuurde voertuig behoort.

Dit bedrag voor de garantie wordt vergrendeld op de kredietkaart van de klant om eventuele schade die niet gedekt of kan verhaald worden te betalen.

In het geval dat de huurder bijkomende privaat verzekering heeft buiten die door Auto Lido aangeboden en naar de criteria van de ondernemer, kan de klant in plaats van de garantie een document ondertekenen waamee hij voor alle schade verantwoording neemt indien deze niet door de verzekering wordt gedekt, verlenging van huurperiode, brandstof, strafpunten/boetes en niet teruggave van het voertuig volgens overeenkomst.


6. Duur en teruggave van het voertuig

De minimale huurperiode is 1 dag (24 uur) en het maximum wordt bepaald volgens het contract.

Huurdagen worden berekend voor een periode van 24 uur vanaf het exacte tijdstip dat de huurder het voertuig in ontvangst neemt (hierna, check-out) en hetzelfde tijdstip voor teruggave van het voertuig (hierna, check-in) aan Autos Lido SA .Bij deze geeft Autos Lido een spertijd van 3 uren op de datum en tijdstip van voorziene teruggave van het voertuig volgens contract.

Bij het niet nakomen van de voorziene termijn door de huurder heeft de verhuurder automatisch het recht de huurgelden en kosten te ontvangen tot het einde van het contract en de vrijgave van het voertuig en dit gerekend per volle dag volgens tarieven op de website of getoond op het kantoor, schade en boete voor geleden economisch verlies ten belope van 40€/dag plus tot recuperatie van het voertuig in de staat en volgens beschreven in de overeenkomst. Een bijkomend bedrag is te betalen voor kosten van recuperatie van het voertuig en dit ten belope van 120€.

Bij afgave van het voertuig voor de per contract vooropgestelde termijn heeft de klant geen recht op teruggave of in vermindering te brengen bedrag omdat dit moet beschouwd worden als eenzijdige contractbreuk door de huurder en beeindiging van de overeenkomst.

Bij noodzaak en om technische redenen kan de verhuurder een aangeboden voertuig vervangen door een ander soortgelijk voertuig met dezelfde karakteristieken en na de huurder op de hoogte te hebben gesteld.

De aflevering en teruggave van het voertuig zal gebeuren op de plaatsen van Lido Car S.A. wanneer het contract is ondertekend check-out en check-in zal worden gehouden op het terrein Lido Car, S.A. of wanneer het contract is ondertekend binnen de gestelde voorwaarden en de bepalingen van het contract. Bij achterlating of niet teruggave van het voertuig is de huurder verplicht tot het betalen van de kosten voor verlies van inkomsten, kosten voor onbetaalde huur en kosten voor eventuele herstellingen. Dit alles volgens tarieven te vinden op de website of op het kantoor en volgens de algemene bepalingen van de overeenkomst. Dit tot volledig herstel en klaar voor gebruik.

Volgens de procedures bij Auto Lido SA, worden de voertuigen gecontroleerd op eventuele schade en genoteerd op de lijst. Ook bij terugname van het voertuig gebeurd er een nieuwe controle op schade . De twee lijsten worden dan vergeleken en de schade die voorkomt op de terugname lijst maar ontbreekt op de lijst van in ontvangstname valt ten laste van de huurder na vaststelling van verantwoordelijkheid.

Bij verhuur van meer dan 30 dagen moet de huurder het voertuig bij de werkplaats of een door hem aangeduide onderhoudsdienst binnenbrengen voor nazicht en routine onderhoud.Indien het voertuig niet binnen de normen en veiligheid kan worden aangepast kan een ander voertuig ter beschikking worden gesteld. Daarvoor moet een nieuw contract worden opgemaakt met de nodige aanpassingen.


7. contractuitbreiding

De huurder moet schriftelijk de verhuurder in kennis stellen of persoonlijk op de burelen van Auto Lido SA of andere faciliteiten van de verhuurder.

De minimale verlengingsperiode bedraagt ten minste 1 dag (24 uur) en kan worden uitgebreid afhankelijk van de voorwaarden.

In geval de huurder de huurperiode wilt verlengen volgens aanvankelijk voorzien tijd moet hij voorheen toestemming bekomen en de kosten voor de verlenging met eventuele extras volgens overeenkomst onmiddelijk betalen .

Verhuurder behoudt zich het recht voor om het verzoek om extensies voor operationele redenen te weigeren.

Het gebruik van het voertuig na afloop van de huurperiode of uitbreiding worden beschouwd als ongeoorloofd gebruik in de zin van de overeenkomst die van kracht is en geeft aanleiding tot over te gaan tot indienen van een klacht wegens verduistering. inlevering of teruggave van het voertuig na kantooruren (8:00-22:00) heeft een verplichte toeslag van €40 per service tot gevolg.

De huurder zal het gehuurde voertuig terugbrengen , samen met al de documenten, banden, gereedschappen en toebehoren op de plaats en datum bepaald in het contract.Bij schending van deze voorwaarde heeft de verhuurder het recht het voertuig terug te halen en eventuele ontbrekende elementen in rekening te brengen alsook de extra huurperiode te factureren.In aanvulling wordt een boete ten bedrage van 40€ per dag aangerekend voor veroorzaakte economische verliezen . Dezelfde regels gelden voor het achterlaten van het voertuig op een andere dan de overeengekomen plaats te vermeerderen met de kost van het terugsturen naar de overeengekomen plaats.


8. Gevonden voorwerpen

De huurder moet zijn persoonlijke bezittingen niet in de auto laten.De verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele objecten gevonden in het voertuig. Niettegenstaande het voorgaande kan elk voorwerp achtergelaten in het voertuig worden verzonden naar de huurder na schriftelijk verzoek aan Auto Lido, S.A. Avenida Comandante García Morato 48 Malaga, Spanje.

In dit geval zal de verhuurder een minimum van 15 € in rekening brengen voor het verschepen van en het beheer van de voorwerpen in aanvulling op de kosten van het koeriersbedrijf, dit volledig voor rekening van de huurder.


9. Diefstal en Verlies

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor gestolen, vergeten of verloren voorwerpen in het voertuig.


10. In geval van pech of een ongeval buiten de huurperiode

Na de contractuele verbintenis tussen de huurder en de verhuurder (hierna, de partijen), is de huurder verantwoordelijk voor de 100% betaling van reparaties en uitgaven aan het voertuig.


11. Huurkosten

De huurder gaat akkoord de verhuurder te betalen:

 • De kosten voor huurauto afleveren en ophalen, verzekering, brandstof en belastingen worden bepaald naar het geldende tarief van de verhuurder. Het verbruik oorspronkelijk overeengekomen, is onderworpen aan de terugkeer van het voertuig wordt gemaakt in de plaats en de datum previstos.Todos prijzen zijn vermeld in euro's (€) incl.21% BTW I.V.A..
 • Afhankelijk van het gekozen dienstenpakket kan een toeslag van 40€ aangekend worden .
 • Bij inlevering van het voertuig waarvan een intensieve reiniging noodzakelijk is ten gevolge van abnormale gebruik en staat van het voertuig bij inlevering kan de verhuurder 150€ in rekening brengen voor speciale reiniging.
 • Kosten als gevolg van het verlies van documenten en autosleutels bedragen 250 €. Evenzo zal de huurder de kosten voor verlies, beschadiging of schade aan wielen , banden (met inbegrip van lekke banden en klapband), gereedschappen, accessoires, interieur en het vullen met verkeerde brandstof voor zijn rekening nemen.
 • Reparatiekosten voor schade aan het voertuig in geval van een ongeval, wanneer een van de volgende omstandigheden zich voordoen.
  • Het voertuig werd niet gebruikt in overeenstemming met de gestelde voorwaarden.
  • Het ongevallenrapport is nog niet voltooid binnen de gestelde termijn, of komt niet overeen met de realiteit van de feiten
  • Het niet in het bezit zijn van de adequate verzekering.
  • Verkeersovertredingen:Huurder is aansprakelijk voor de onmiddellijke betaling van boetes als gevolg van een schending van de wet tijdens de huurperiode.De huurder zal de verhuurder in kennis stellen van alle overtredingen met het voertuig waarvoor die de huurder beboet werd tijdens de huurperiode.Bij tussenkomst van de verhuurder in geval van opgelopen boetes rekent het management 50€ aan.De bataling van boetes is niet opgenomen in de overeenkomst en kan niet gedekt worden door enige clausule in de overeenkomst.Indien de autoriteiten beslag leggen op het voertuig, ongeacht de oorzaak,is de huurder verantwoordelijk en draait op voor alle kosten en winstderving van de verhuurder
 • De huurder geeft de uitdrukkelijke toelating aan de verhuurder kosten voortvloeiend bij boetes te innen via bankkaart/creditkaart tot een maximaal bedrag van 60€ en machtigd uitdrukkelijk de verhuurder om kosten in rekening op zijn creditcard/betaalpas te verhalen verhoogd met 60€ voor dekking van kosten en verwerking van het dossier.
 • In het geval dat de agent van Auto ' s Lido, SA na controle vaststelt dat het interieur van het voertuig erg vuil is kan deze van de huurder een betaling die kan oplopen tot 50€ afhankelijk van de behandeling die nodig is om het interieur terug zuiver te maken.
 • Roken is verboden in het voertuigen, in geval van overtreding, behoudt Auto ' s Lido S. A zich het recht toe 50€ aan te rekenen voor het elimineren van geuren, vuil en effecten die door de tabak in het interieur van het voertuig aanwezig zijn.
 • De schade veroorzaakt aan het interieur van de auto zijn niet gedekt door de verzekering van het voertuig, in het bijzonder die van brandvlekken ten gevolge van roken maar ook beschadigingen veroorzaakt door niet normaal gebruik zoals beschreven in de algemene voorwaarden.

12. Gemeenschappelijke aansprakelijkheid

Alle huurders en / of extra bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die in de Overeenkomst en wettelijk van toepassing zijn.


13. Brandstof Policy

Bij reservatie en afhankelijk van de door de huurder gekozen opties wordt het volgende toegepast

 • Vol / Leeg. De Huurder ontvangt de brandstotank 100% vol bij afhaling bij teruggave wordt de ontbrekend brandstof aangerekend, verhoogd met 40€ voor aangeboden diensten en dit afhankelijk van het gekozen model.
 • Full / Full. Bij overhandiging van het voertuig is de huurder verplicht de volledige waarborgsom te storten .Indien de huurder het voertuig terug overhandigt zonder volle brandstotank zal de ontbrekende hoeveelheid aangerekend worden met een toeslag t.b.v. 40€. De verhuurder verbindt er zich toe het voertuig af te leveren met volle brandstoftank.

In ieder geval is de Huurder verantwoordelijk voor het tanken van de juiste brandstof, bij nalatigheid zullen alle daaruit voortvloeiende kosten ten laste vallen van de huurder.Deze kosten worden door geen verzekering, aangeboden door Autos Lido AS , gedekt.


14. Verzekeringen

De huurprijzen zijn inclusief de Verplichte Autoverzekering,voor de auto en de aanvullende aansprakelijkheid voor schade ten opzichte van derden die voortvloeien uit het gebruik en de circulatie met het voertuig. Deze dekkingen zijn gegarandeerd en worden gedragen door de verzekeraar bij wie de verhuurder een polis heeft afgesloten en dit volgens de algemene bepalingen voorzien bij wet.Door ondertekening van de huurovereenkomst wordt de huurder houder van de polis en zijn bepalingen.Bij de keuze van de door Auto Lido SA aanmgeboden verzekeringen wordt schade bij ongeval en/of diefstal vergoed indien aan volgende voorwaarden voldaan wordt:

 • De huurder doet aangifte van het ongeval binnen de 48 uur.
 • De verzekeringsmaatschappij de claim niet afwijst wegens het besturen van het voertuig zonder normaal fysieke mogelijkheid.

UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN GARANTIE VAN DE VERZEKERING:

 • Schade aan banden, interieur ,achteruitrij spiegels en lekke banden.
 • Een lekke band en klapband.
 • Schade aan de koppeling.
 • Schade aan het voertuig bij het rijden op onverharde wegen.
 • De dagen van stilstand van het voertuig totdat het is gerepareerd.
 • Afsleepkosten.
 • Verlies, beschadiging of diefstal van de sleutels.

Voor uw gemoedsrust kunnen deze uitsluitingen gedekt worden door afsluiten van een "TRANQUILIDAD" verzekering.


15. Ongevallen

In geval van een ongeval gaat de huurder akkoord met:

 • Het invullen van het ongevallenformulier volgens het europees model gevonden in het voertuig met vermelding van ten minste het registratienummer, de naam en het adres van de tegenpartij en de naam van de verzekeraar en, waar mogelijk, het polisnummer en vermelding van mogelijke getuigen, en dit te versturen naar de verhuurder binnen achtenveertig uur na het ongeval.
 • Het niet op voorhand herkennen van de verantwoordelijkheid of schuld:
 • Bij lichaamlijk letsel of bij bewijs van te onderzoeken schuld van de tegenpartij onmiddellijk de autoriteit daarvan in kennis stellen.
 • Het voertuig niet onbeschermd achterlaten en alle mogelijke maatregelen nemen om verdere schade te voorkomen en de verkeersveiligheid voor ogen houden. Verder ook het voertuig afsluiten.

De verhuurder is niet verplicht een ander voertuig aan te bieden na een ongeval of criminele handelingen

Voor de behandeling van een ongeval rekent de verhuurder een beheerskost aan ten bedrage van 50€

Verhuurder kan een nieuw voertuig aanbieden na een ongeval onder dezelfde voorwaarden als de huidige overeenkoms .


16. Online Koopprocedure

Preambule

 • Het aankoop proces is in uw gekozen taal en de bedragen zijn in euro.
 • De plaats van ondertekening van de overeenkomst is Malaga.
 • U heeft de beschikking in verband met de algemene voorwaarden van het contract . U vindt deze informatie op elke pagina van de website en dit in het Spaans en engels, alsook de wettelijke meldingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 • De prijzen die vermeldt worden zijn met betrekking tot verhuur en aangeboden diensten en zijn inclusief 21% BTW.

Let op dat u afhankelijk van het geselecteerde tarief ook moet instaan voor de brandstof.

Als u kiest voor een van de tarieven van de verzekering zonder franchise moet u een bedrag laten blokkeren op uw credit kaart of door storting van 1.250€ afhankelijk van het gekozen voertuig.

Stap 1, waar en wanneer

Selecteer de plaats van ophalen en terugbrengen, evenals de respectievelijke datum en de tijd op het scherm.

Klik op de knop : Nu Zoeken.

Deze keuze worden weergegeven in de door u gekozen taal en de bedragen in euro.

Stap 2, Kies uw voertuig

Bij deze stap selecteert u het voertuig van de verschillende groepen die worden aangeboden tussen auto's en motoren. Alle getoonde modellen zijn voorbeelden en niet binden aan de keuze die je maakt. Uw keuze zal worden gemaakt met vergelijkbare modellen in de groep die u hebt gekozen en met vergelijkbare kenmerken. Klik op de knop van de groep die het voertuig dat u heeft gekozen naar prijs en prestaties vertegenwoordigd.

Dit scherm vindt u ook in het menu aan de linkerkant met de samenvatting van de schermen die u gezien heeft ,de mogelijkheid om informatie te veranderen, zoals locatie en datum / tijd van pick-up en return. In het bovenste menu kunt u ten allen tijde zien bij welke stappen u zich bevindt.

Stap 3, Personaliseer uw voertuig

Bij deze stap heeft u de mogelijkheid om aanvullende extras te kiezen zoals, een gps, een kinderzitje, of de verzekering zonder franchise antifranquicia, die bzullen worden toegevoegd aan de huurprijs van het voertuig.

U kan altijd de samenvatting en details van uw reservatie terugzien in het menu. Verder vindt u er de belangrijkste punten van de algemene voorwaarden van het contract, dit onder voorbehoud.

Stap 4, bevestigen van de Reservatie

Als je eenmaal hebt gekozen voor de extra ' s, drukt dan op de knop doorgaan naar het volgende scherm en vul je contactgegevens in.

Je hoeft alleen maar onze reservering te versturen via de knop 'Bevestigen' en betalen met een creditkaart of kies de optie betaling bij aankomst.

Aangezien u in het venster van de betaling gateway bevindt bent u in een beveiligde webpagina venster, alle gegevens worden versleuteld in de communicatie met de bank die uw kaart beheert.

U ontvangt dan een e-mail met de bevestiging van de aankoop reserveringsservice autoverhuur Malaga, evenals een samenvatting van de huur, samen met links naar documenten in PDF met alle gegevens van uw reservering, met inbegrip van de algemene voorwaarden en belangrijke informatie voor uw komst. Ook als u op de knop voor de betaling gateway drukt na betaling, vindt u een overzicht op het scherm van alle belangrijke documenten om te downloaden

Het is essentieel om alle pagina's af te drukken, omdat alle gegevens van uw auto en alle belangrijke aspecten in verband met de huurovereenkomst en de te betalen kosten ondertekend moeten worden.


17 betalingsmethoden

Alle dienst zijn vooraf betaalbaar per creditcard (Visa of Mastercard), of contant bij onze faciliteiten.Het bedrag voor de garantie/borg wordt geblokkeerd op uw credit kaart overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst.Betalingen voor reservaties gedaan via het web zijn enkel betaalbaar via credit kaart zoals hierboven aangegeven.De teruggave van de waarborgsom is bindend tussen 14 en 31 dagen, afhankelijk van de gebruikte bank en zijn verwerking ervan. Autos Lido, S.A., accepteert alleen VISA en Mastercard, exclusief eventuele toeslag daarop.


18. Belastingen

Alle in de tarieven vermelde prijzen zijn inclusief BTW (I.V.A) tot 21% (WEB). Alle diensten bij aankomst zijn onderhevig aan 21% BTW


19. Annulering

Alle annuleringen moeten schriftelijk worden ingediend op volgende e-mail info@autoslido.es De annulatie wordt niet terugbetaald behalve in geval van overmacht (natuurrampen, oorlogen, bomaanslagen, overlijden of ernstige ziekte van de huurder, zijn ouders, broers en zussen of kinderen onweerlegbaar geaccrediteerd bij de hierboven aangegeven adres.


20. Klantenservice en klachten

Wij hebben een klachtenboek waar u terrecht kan met enige bezwaren of suggesties om onze service te verbeteren. Onze medewerkers staan tot uw beschikking op onze vestigingen of u kan ons contacteren via email


21. Aansprakelijkheid van verhuurder

De eigenaar heeft alle voorzorgen genomen om mechanisch falen van gehuurde voertuig te voorkomen, maar wanneer deze zich voordoen kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden voor enig ongemak of schade die de huurder geleden heeft.


22. Voor kinderen toegelaten en verplichte veiligheidsuitrusting.

In het geval van het vervoer van kinderen jonger dan 3 jaar of ouder, die geen lengte hebben van minsten 135 centimeter moet de huurder dit melden aan het bedrijf. De verhuurder stelt dan een bij wet verplicht verankeringssysteem ter beschikking mits betaling. De installatie in het voertuig valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder..


23. Computer verwerking van persoonsgegevens

Voor de toepassing van het bereid om in de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, informeert LIDO AUTOS, S.A. u dat uw persoonlijke gegevens in een geautomatiseerd persoonsgegevens, gemaakt en onder de verantwoordelijkheid van deze onderneming zal worden opgenomen,opgericht in Avda Comandante García Morato, 48 opgericht -. 29004 Malaga met het oog op verhuur en diensten en beheren van gehuurde voertuigen, en om u tijdig op de hoogte van alle aanbiedingen, producten en promoties, eigen of van derden die van belang kunnen zijn , hetzij via e-mail of op een andere gelijkwaardige wijze. In het geval van commerciële communicatie via e-mail of een equivalent betekent dat u uw uitdrukkelijke kennis om reclame te sturen via dit medium geeft. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door schriftelijk verzoek naar het adres: Avenida Comandante García Morato, 48-29004 Malaga, of per e-mail naar info@autoslido.es . Op dezelfde manier kunnen uw gegevens worden overgedragen aan andere bedrijven in de sectoren vervoer en toerisme,nu of in de toekomst, om samen te werken bij de uitvoering van activiteiten LIDO AUTOS, S.A.of om promotionele activiteiten te ontplooien. Tot slot informeren wij u eraan dat u het recht van toegang, wijziging of annulering kan eisen per schrijven naar de afdeling. Klant, LIDO AUTOS, S.A. op bovenstaand adres.


24. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wet. Geschillen tussen de verhuurder en de huurder zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Malaga, of de plaats waar is begonnen met het huren, behalve in gevallen waarin de wet beveelt de competentie een andere rechterlijke instantie toe te kennen, in welk geval het wordt beheerst door de laatste.

Cookies Policy

Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestand dat wordt gedownload naar uw computer en toegang geeft tot bepaalde webpagina's. Cookies zorgen ervoor dat een website het surfgedrag van een gebruiker kan herkennen afhankelijk van de informatie die ze bevatten en de manier waarop u uw computer gebruikt.Cookies worden uitsluitend gekoppeld aan een anonieme gebruiker en uw computer zal geen referenties verstrekken waaruit gebruikersgegevens kunnen worden afgeleid.


Soorten cookies volgens de de gebruikte tijd.

Afhankelijk van de lengte van de tijd geactiveerd blijven in de eindapparatuur kunnen worden onderscheiden:

Session cookies: Ze zijn een soort cookies ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker een webpagina opent. Ze worden vaak gebruikt om informatie op te slaan van de voor de gebruiker interesante diensten of producten (kp een lijst met producten aan te schaffen).

Permanente cookies: Bij deze cookies handelt het zich om een soort die gegevens kan opslaan in de terminal en kan worden benadert en behandelt voor een onbepaalde duur gaande van een paar minuten tot jarenlang.


Soorten cookies volgens de beheerder.

Afhankelijk van wie de dienst die de computer of het domein in welke cookies worden verzonden en de behandeling van de verkregen gegevens, kunnen we onderscheiden:

Eigen cookies: Zij zijn degenen die de computer van de terminal gebruiker vanaf een computer of domein beheerd door de uitgever zelf en van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt verricht, worden verzonden.

Third Party Cookies: Zij zijn degenen die de computer van de terminal gebruiker van een computer of domein dat niet door de editor wordt beheerd of verzonden, maar door een andere entiteit die gegevens verkreeg door middel van cookies.


Soorten cookies naar doel

Volgens het doel de cookies zijn opgeslagen worden , kunnen we een onderscheid maken tussen:

Cookies technieken: Zij zijn degenen die het mogelijk maken de gebruiker via een website, platform of toepassing en het gebruik van verschillende opties of diensten die bestaan zoals, bijvoorbeeld om te navigeren, controle verkeer en datacommunicatie, identificeren van de sessie, de toegang delen van beperkte toegang, denk aan de elementen van een order, het koopproces van een bestelling,het verzoek tot registratie of deelname aan een evenement, gebruik van beveiligingsfuncties tijdens het browsen of ook inhoud voor broadcast video of geluid of content te delen via sociale netwerken.

Customization Cookies: Zijn die waarmee de gebruiker toegang tot de dienst heeft met een aantal kenmerken van een algemene aard, vooraf gedefinieerd en afhankelijk van een aantal criteria in de gebruiker terminal, zoals van de taal, het type browser,toegang tot de dienst, de locatie van waaruit u toegang tot de dienst heeft, enz.

Cookies analyse: Zij zijn degenen die verantwoordelijke zijn voor en het mogelijk maken het gedrag van de gebruikers van de website waaraan ze gekoppelt zijn. De verzamelde informatie zoals cookies gebruikt voor het meten van de activiteit van web, applicatie of platform plaatsen en profilering van gebruikersnavigatie van deze sites, toepassingen en platforms, om verbeteringen aan te brengen gebaseerd op de analyse van het gebruik van gegevens die van de dienst gebruik te maken.

Reclame cookies: Zijn die cookies die op de meest efficiente manier advertentieruimte beheren. Het tonen van advertenties en de frequentie ervan.

De koekjes van behavioral advertising: Zijn zij die het beheer mogelijk maken van de meest efficiënte manier van advertentieruimte te gebruiken. Deze cookies slaan informatie op het gedrag van gebruikers verkregen door middel van voortdurende observatie van de browsing gewoonten,die het mogelijk maakt om een specifiek profiel op te stellen om advertenties weer te geven en te ontwikkelen.

Cookies op het web

Hier is een lijst van cookies die worden gebruikt door het web op naam gesorteerd:

 • APISID
 • CONSENT
 • HSID
 • NID
 • SID
 • _ga
 • _gat
 • _gid

Eigenschap: Google Analytics

Doel: Deze cookies worden gegenereerd door Google Analytics voorkeuren van de gebruiker en informatie bij het bekijken van pagina's met Google Maps op te slaan.
Google slaat de door cookies verzameld op servers in de Verenigde Staten informatie, vergadering met de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en gaat u ermee akkoord niet om het te delen met anderen, behalve wanneer de wet dit vereist of het nodige te doen voor de werking van het systeem.
Google niet uw IP-adres combineren met andere informatie heb je. Voor meer informatie over de cookies die worden gebruikt door Google Analytics.

Meer informatie: Indien u meer informatie over deze cookies nodig heeft, klikt u op de volgende link:

COOKIES